o fundacji

Fundacja tu obok została ustanowiona w 2011 roku i zarejestrowana 3.01.2012 roku (KRS 0000407328), po doświadczeniach z okresu starania Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, z potrzeby kontynuowania i realizacji zaplanowanych wtedy projektów.


Inicjatywy i działania fundacji adresowane są do mieszkańców dzielnicy Wieniawa, do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem z różnych powodów (społecznych, socjalnych, zdrowotnych). W swojej działalności fundacja tu obok stosuje zasady poszanowania praw obywatelskich i społecznych, ekologii, zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwego handlu, otwartości, jawności, pełnej dostępności do informacji. Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami i instytucjami, które akceptują nasze cele i zasady. Nastawiamy się na realizację projektów społeczno-kulturalnych, dotyczących dzielnicy Wieniawa i adresowanych do mieszkańców dzielnicy. Chcemy, podnosząc jakość życia, budować społeczeństwo obywatelskie, powiększać kapitał społeczny mieszkańców dzielnicy.


zarząd fundacji

Marta Kurowska – Prezeska rozwiń

Barbara Perzyńska – Wiceprezeska

Renata Wasiewicz - Skarbniczka

Zespół fundacji tworzy grono kompetentnych, pełnych zapału, wiedzy, umiejętności i chęci wolontariuszy.


dokumenty

Strategia na lata 2012-15 rozwiń

Statut rozwiń

Sprawozdanie za rok 2016 rozwiń

Sprawozdanie za rok 2015 rozwiń

Sprawozdanie za rok 2014 rozwiń

Sprawozdanie za rok 2013 rozwiń

Sprawozdanie za rok 2012 rozwiń

Sprawozdanie za rok 2011 rozwiń