projekty fundacji tu obok

2017

Kontynuowane:

WKplus - spotkania wolontariuszy kultury plus

Nowe:

19. „Spotkanie z miastem na Wieniawie” (15.09 – 30.11.2017)


2016

Kontynuowane:

"Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej" (1.09.2014 – 29.02.2016)

WKplus - spotkania wolontariuszy kultury plus (1.01 – 28.06, 13 – 27.09 i 6 – 20.12. 2016)

Nowe:

18. „Spotkanie z przyszłością na Wieniawie” (15.09 – 30.11.2016)


2015

Kontynuowane:

"Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej" (1.09.2014 – 29.02.2016)

WKplus - spotkania wolontariuszy kultury plus (13.01-21.07.2015, 8-29.09.25 i od 1-31.12.2015)

Nowe:

17. „Spotkanie z techniką na Wieniawie” (15.09 – 30.11.2015)


2014

10. WKplus - spotkania wolontariuszy kultury plus (1.01-15.03.2014, 11.08-1.09 i od 1-31.12.2014)

11. "Ścieżka do kultury z wolontariuszami kultury plus" (15.02-30.06.2014)

12. Wydanie opracowania „Droga do kultury – początek” (15.04.2014)

13. „Spotkanie z muzyką na Wieniawie” (1.09 – 30.11.2014)

14. "Czechówka + Wieniawa" - wydanie opracowania końcowego społecznego planu zagospodarowania doliny Czechówki na Wieniawie

15. "RJG z Radą Dzielnicy na Wieniawie" (1.01 - 31.12.2014)

14. "Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej" (1.09.2014 – 29.02.2016)


2013

Kontynuowane:

„Opracowanie społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa”, (15.06.2012 – 31.03.2013)

Program „Wolontariusz Kultury plus” (01.10.2012 – 30.06.2013)

Nowe:

5. Program „Wolontariusz Kultury +” ze środków własnych (30.06 ? -...)

6. „Próba fotografii na Wieniawie” (01.02.2013 – 31.07.2013)

7. „Festyn dzielnicowy WIENIAWA 2013” (28.05.2013 – 30.06.2013)

8. „Spotkanie z historią na Wieniawie” (01.09.2013 – 30.11.2013)

9. „Droga do kultury – początek” (13.11.2014 – 30.11.2014)planowane projekty wieloletnie

Nasza Wieniawa – dokumentacja dzielnicy na podstawie wspomnień mieszkańców

Włącz się na Wieniawie – budowanie systemu informacji o kulturze i działaniach społecznych w dzielnicy

Zapraszamy do wąwozu – projekt ożywiania wąwozu przy ul. Popiełuszki


współpracujemy:

z Warsztatami Kultury

ze Stowarzyszeniem Architektów Krajobrazu

z Komisją Kultury, Edukacji i Sportu Rady Dzielnicy Wieniawa

z organizacjami pozarządowymi w dzielnicy i w mieście