cele fundacji tu obok

Celem fundacji tu obok jest podnoszenie jakości życia mieszkańców przez działania na rzecz tworzenia i rozwijania szeroko rozumianych relacji między ludźmi. Realizujemy je poprzez różnorodne działania na polu kultury, sztuki, edukacji oraz sportu i rekreacji. rozwiń